Finemoney
606 075 705606 075 705

Jak vypracovat podnikatelský záměr? (Vzor 2021)

Podnikatelský záměr neboli plán je dokument, který budete pravděpodobně muset sestavit, pokud se pustíte do podnikání. Můžete si ho sestavit pro sebe, ale mohou ho po vás chtít i banky a nebankovní společnosti k tomu, abyste mohli zažádat o podnikatelský úvěr. Pomůže vám urovnat myšlenky, odhalit rizika a zaujmout investory. Pokud usilujete o investory, tak musí být podnikatelský záměr velmi pečlivý, aby ohromil mezi řadou dalších. Připravili jsme pro vás návod, jak zpracovat podnikatelský záměr.

Co je a k čemu slouží podnikatelský záměr

Podnikatelský záměr sestavujete ve chvíli, kdy začínáte s novým podnikáním, při výrazných změnách, rozšíření činnosti nebo při uvedení nového produktu. Shrnuje nápady a specifikace, finanční předpoklady i dílčí kroky k zahájení podnikání. Podnikatel si nejdříve musí ujasnit v jakém oboru bude podnikat, s čím bude podnikat i dosažení jeho cílů.

Vypracovaný podnikatelský záměr musí ukazovat i rizika a problémy, které mohou nastat. Díky správně sestavenému plánu se můžete včas odklonit od nevýhodného podnikání.

Podnikatelský záměr a investiční rozhodování

 • Vlastní podnikatelský záměr vám pomůže s rozhodnutím, zda má smysl se do projektu pustit.
 • Potenciální investoři a společníci potřebují plán k nahlédnutí, aby zvážili, zda projekt stojí za jejich zapojení
 • Plán potřebujete, když žádáte o bankovní podnikatelský úvěr pro začínající podnikatele. Půjčka na rozjezd podnikání je velmi častým druhem financování.

Podnikatelský záměr: Osnova

 • Titulní strana a informace o společnosti
 • Charakteristika a detailní popis výrobku či služby
 • Podnikatelská příležitost a současný stav trhu
 • Průzkum konkurence a cílové skupiny
 • Cenová politika a finanční plán
 • Zajištění potřebných vstupů
 • Časový harmonogram
 • Možná rizika a SWOT
 • Marketingový plán

Titulní strana a úvod podnikatelského záměru

Na titulní straně uveďte základní informace o společnosti a produktu. Na první straně poté v krátkosti shrňte hlavní myšlenku, cíle, konkurenční výhodu a potenciál úspěchu. Nosná myšlenka podnikání by měla být popsána jasně. Můžete také popsat ekonomický model podnikání. Dále by mělo být v podnikatelském záměru také poslání podniku, což může znít trochu nadneseně.

Tip: Na úvodu si dejte záležet. Zajímavý podnikatelský záměr donutí investory číst dál.

Charakteristika a popis výrobku či služby

Uveďte způsob poskytnutí služby nebo technické podrobnosti výrobku, plán i náročnost výroby, požadavky na materiál a lidské zdroje i distribuční řetězec. Jako přílohu je vhodné dodat i nákresy a další dokumentaci.

Konkurenční výhoda a definování cílové skupiny

Jak momentálně vypadá trh, na který chcete vstoupit? Existuje podobná služba nebo jste našli díru na trhu? Specifikujte svou podnikatelskou výhodu, díky které má váš produkt či služba šanci uspět. Prozkoumejte silné a slabé stránky konkurence a definujte svou cílovou skupinu. Vytvořte tzv. personu – typickou osobu cílové skupiny. Persony později využijete například v marketingu.

Cenová politika a finanční plán

Ve finančním plánu stanovte, jak budete podnikání financovat. Zahrňte předpokládané náklady na rozjezd i samotný provoz, na výrobky či služby a rezervu na nečekané výdaje.

Stanovte také minimální cenu pomocí nákladů a na jejím základě se rozhodněte o cenové politice. Chcete prodávat velké množství s nižší marží nebo menší množství s vyšším ziskem?

Zajištění potřebných vstupů

Při poskytování výrobků i služeb potřebujete určité vstupy. Zjistěte, jaké jsou ceny materiálu, jaká je situace na trhu práce a vyberte nejlepší dodavatele. Vstupy hodnoťte podle ceny, kvality i míry rizika.

Časový harmonogram

Odhadněte čas, který bude potřeba k realizaci jednotlivých kroků. Od plánování, přes právní stránku, zajištění financování až po začátek podnikání a další milníky.

Rizika a SWOT analýza

Upřímně stanovte rizika vašeho projektu. Co a s jakou pravděpodobností se může pokazit? Jak tomu můžete zabránit? Jaké by byly následky? Jak byste postupovali?

SWOT analýza je metoda pro definování silných a slabých stránek projektu a příležitostí i hrozeb, které jej očekávají na trhu.

Poctivě vypracovaný podnikatelský plán se hodí i v případě, že nepotřebujete oslovit investory. Mít vše sepsané na papíře pomáhá utřídit myšlenky, včas odhalit problémy, ale také objevit nové příležitosti.