Finemoney
606 075 705606 075 705

Tvořte si rezervu

Lidé, kteří žijí od výplaty k výplatě, nejsou ideálními kandidáty na žádost o nebankovní úvěr. Přesto jsou tito lidé hlavními žadateli o půjčky. Proto si průběžně odkládejte peníze stranou, abyste měli finanční rezervu pro případ, že vás postihne nečekaný výpadek příjmů. Na druhou stranu není dobré mít příliš velkou finanční rezervu, jelikož vám mohou peníze na účtu ztrácet hodnotu. Ideální finanční rezerva ve financích (penězích) je na 2-3 měsíce. Dále je dobré mít na další 3 měsíce peníze v nějakém likvidním aktivu jako jsou akcie či kryptoměny, které můžete velmi rychle prodat.

U firem a podnikatelů jsou také často velmi napjaté rozpočty a velmi se řeší cash flow neboli tok financí ve firmě. Když není žádná rezerva a zpozdí se naší obchodní partneři s placením, tak může i ve stabilním podnikání nebo firmě nastat problém. To může řešit krátkodobý úvěr při jednom výpadku nebo dlouhodobá půjčka pro podnikatele při komplexnějším problému. I firmy často musejí sáhnout k zástavě nemovitosti, když je třeba.