Finemoney
606 075 705606 075 705

Zástava nemovitosti

Zástavní právo slouží k zajištění pohledávky pro případ, že nebude včas a řádně splněna vůči poskytovateli. Ten se tak chrání před případným rizikem, že mu dlužná částka nebude vrácena. Zástava nemovitosti samozřejmě nijak neomezuje vlastnická práva dlužníka.

Co vše může být zástavou u Finemoney

  • vlastní nemovitost,
  • jiná nemovitost ve vlastnictví dlužníka,
  • nemovitost ve vlastnictví třetí osoby (např. ve vlastnictví příbuzných či známých),
  • rozestavěná nemovitost (musí být zapsaná v katastru nemovitostí).

Jak na to? Kupující podepíše nebankovní půjčku se zástavou nemovitosti. Smluvní strany podepíší návrh na vklad zástavního práva do katastru nemovitostí.