Finemoney
606 075 705606 075 705

Jak fungují dotace pro začínající podnikatele?

Rozjíždíte podnikání, ale nemáte peněz na zbyt? Nemusíte hledat investora či několik let šetřit, využijte dotace pro začínající podnikatele! Co všechno musíte udělat pro to, abyste takovou dotaci dostali a o jak vysokou lze žádat?

K čemu lze dotace využít?

Využití dotací záleží především na tom, v jakém oboru podnikáte. V oblasti výzkumu lze peníze investovat na:

 • na zavedení inovací ve výrobě (1–75 milionů Kč),
 • na mzdy výzkumných a vývojových pracovníků (2–100 milionů Kč),
 • na nová výzkumná a vývojová centra (2–50 milionů Kč),
 • na rekonstrukci podnikových nemovitostí (1–70 milionů Kč),
 • na podporu zahraniční expanze (200 000 – 4 miliony Kč),
 • na vysokorychlostní internet (500 000 – 200 milionů Kč),
 • na úspory energie ve firmách (500 000 – 200 milionů Kč),
 • na zavedení průmyslu 4.0 (1–40 milionů Kč),
 • na digitalizaci podniku (1–150 milionů Kč),
 • na čistou mobilitu (1–30 milionů Kč).

Jste-li podnikatel s maximálně 250 zaměstnanci a podnikáte méně než 3 roky s ročním obratem do 50 milionů EUR, pak můžete využít dotaci od programu INOSTART na:

 • pořízení dlouhodobého majetku (hmotného i nehmotného), u nemovitostí ale pouze do 40 % předpokládaných výdajů,
 • pořízení zásob včetně drobného hmotného i nehmotného majetku.

No a v případě, že jste vedeni na úřadu práce, získáte peníze na provozní náklady jako jsou:

 • nájemné a služby s ním spojené (vyjma nájemného za byt),
 • náklady na dopravu materiálu i hotových výrobků,
 • náklady na opravu a údržbu objektu, kde chcete podnikat (pouze pokud daný objekt vlastníte a náklady souvisí s vaším podnikáním).

Existuje několik způsobů, jak dotace získat, nicméně každý z nich má své podmínky a týká se jiných lidí. Chcete-li získat nějaké peníze do začátku, pak se pojďme podívat na to, jak toho můžete dosáhnout. Pokud nesplňujete podmínky dotací a potřebujete finance pro rozjezd nebo rozvoj podnikání, tak je další cestou podnikatelský úvěr. Prohlédněte si podmínky našich úvěrů.

Jak získat dotace pro začínající podnikatele

Nyní víte, na co dotace můžete použít a koho se týkají. Jaké jsou ale konkrétní kroky pro to, abyste peníze mohli získat? V první řadě bude třeba důkladnost a důslednost.

Úřad práce

Jste-li vedeni jako uchazeči o zaměstnání na úřadu práce a rádi byste zkusili podnikat, můžete využít dotace na prostředky, které jsme již zmínili. Podmínkou je podepsání smlouvy, po jejíž dobu platnosti si musíte zakoupené vybavení ponechat. Je třeba také vypracovat podrobný podnikatelský záměr a dodat dokumenty potvrzující, že vlastníte bankovní účet a nedlužíte na daních, zdravotním a sociálním pojištění. Úřad práce si vás prověří a zjistí, zda máte na trhu potenciál či nikoliv.

Dotace EU

Evropská unie, respektive OP TAK program, také nabízí dotace podnikatelům, kteří ale na rozdíl od předešlého případu mají za sebou alespoň dvě účetní období. Podporuje výzkum, vývoj a inovace, ale její podmínky jsou velmi přísné, proto se většinou nepodaří na tyto dotace dosáhnout. Příslušné instituce zhodnocují, zda jste finančně způsobilí a dotaci rozumně využijete.

Program INOSTART

Máte start-up a splňujete výše zmíněné podmínky? Pak zkuste získat minimálně 500 000 a maximálně 15 milionů korun na nejvýše 5 let. Jestliže se zatím považujete za malého podnikatele, pak se tento program vyplatí nejvíce, protože u něj neplatí tak přísná pravidla, ačkoliv nezískáte tolik peněz jako u jiných možností.

Jak získat peníze bez dotačních programů

Pokud hledáte cestu, jak získat peníze i bez toho, aniž byste zkoušeli štěstí u dotačních programů, můžete vzít věci do svých rukou a vytvořit veřejnou sbírku na online platformách, jako je Hithit, Startovač či Donio. Pak už stačí jen sbírku sdílet na sociálních sítích a těšit se z příspěvků. Stejně tak můžete využít podnikatelský úvěr, kde je ale třeba půjčenou částku navrátit. Buďte si tudíž jistí, že jste schopni půjčku splatit. Začátky v podnikání nejsou vždy lehké, ale je to o hledání způsobů. Nechte si pomoct a rozjeďte své podnikání!