Finemoney
606 075 705606 075 705

Jak vyhlásit a jak probíhá osobní bankrot?

osobní bankrot
Osobní bankrot neboli oddlužení může být řešením, když už nevíte, jak ven z dluhů a přerůstají vám přes hlavu. K osobnímu bankrotu se uchylují také lidé, kteří dluží více věřitelům. Jde o proces dlouhý několik let, na druhou stranu ale není složitý. Zbavíte se dluhů a nebudete se již muset děsit rozhovorů s věřiteli či exekutory. Co to je a jak probíhá osobní bankrot?

Jak vyhlásit osobní bankrot: Krok za krokem

 1. Osobní bankrot může vyhlásit pouze dlužník.
 2. Je třeba být v zastoupení advokáta, exekutora, insolvenčního správce nebo jiné osoby s akreditací Ministerstva spravedlnosti.
 3. Na příslušný krajský soud je nutné podat návrh na oddlužení.
 4. Elektronicky podaná přihláška do osobního bankrotu má předepsané náležitosti a zákonné přílohy.
 5. Soud může požadovat před rozhodnutím doplnění dalších podkladů.
 6. Není daný termín, do kdy soud musí rozhodnout. Obvykle ale rozhodne do dvou měsíců.
 7. Po rozhodnutí o zahájení mají věřitelé 30 dní, aby přihlásili své pohledávky. Poté již na jejich uplatnění ztrácí nárok.
 8. Po třech nebo pěti letech lze podat návrh na osvobození od dluhů. Poté soud rozhodne, zda je zbytek dluhů odpuštěn a insolvenční řízení úspěšně ukončené.

Osobní bankrot: Co to je?

Osobní bankrot je cesta k vypořádání se s dluhy pomocí insolvenčního řízení. Insolvenční řízení může trvat maximálně pět let a je třeba splnit celou řadu podmínek. Na jeho skončení jste ale, po splacení 30-60 % dluhu, naprosto bez závazků.
Oddlužení je obvykle jedna z posledních věcí, ke kterým se dlužníci uchýlí. V některých případech ale není na co čekat. Dají se najít i pozitiva, a to nejen pro dlužníka, ale také pro věřitele a stát.

 • Dlužník se zbaví dluhů a má šanci na nový začátek
 • Věřitelé dostanou zpět alespoň část svých pohledávek
 • Stát získá v kontextu socioekonomických dopadů na obyvatele

Osobní bankrot: Podmínky

Jak jak probíhá oddlužení? Je třeba splnit určité podmínky oddlužení:

 • Poctivý záměr
 • Platební neschopnost
 • Dluhy u dvou a více věřitelů
 • Dva a více dluhů v prodlení alespoň 30 dnů
 • Bez protestu věřitelů, když jde o dluhy z podnikání
 • Příjem a / nebo majetek umožňující splatit 30 % dluhu
 • Důsledné plnění povinností v průběhu oddlužení
 • Správně vyplněný a podaný insolvenční návrh

Oddlužení

Oddlužení probíhá dvěma způsoby, o kterých rozhodnou věřitelé nebo soud (v případě, že se neshodnou). První způsob spočívá v plnění splátkového kalendáře po dobu až 5 let s nebo bez zpeněžení majetkové podstaty. Druhá možnost je zpeněžení majetku (zpravidla dražbou). Důležité je v první fázi také zjistit, kde dlužník všude dluží, aby bylo oddlužení kompletní. Pohledávky evidované v registrech, nezaplacené faktury, směnky i pohledávky kamarádům.

Splátky jsou individuální. Pomůže vám je odhadnout insolvenční kalkulačka na základě příjmů a počtu vyživovaných osob. K prodeji jde pouze majetek, který není základním vybavením domácnosti. Není zpeněžena například lednice, pračka nebo auto využívané v práci.

Průběh insolvence

Po zahájení splácení již nenarůstají pohledávky, není možné zahájit exekuci a dlužníkovi každý měsíc zůstane tzv. nezabavitelná částka nutná na základní potřeby. V tu chvíli také dlužník i věřitel zná datum, kdy insolvenční řízení skončí a dluhy budou vypořádány.
Dříve existovala hranice pro úspěšné ukončení insolvence po pěti letech, a to splacení 30 % dluhů. Dnes může soud rozhodnout na základě vynaložení veškerého úsilí ke splacení dluhů, i pokud dlužník zaplatí méně.
Insolvence na 3 roky je možná v případě splacení alespoň 60 % závazků nebo u důchodců. Po zaplacení dluhů v plné výši je možné osobní bankrot ukončit předčasně.
Tip: Přečtěte si také náš článek, ve kterém najdete 3 tipy, jak se zbavit dluhu bez insolvence.

Kdy a proč se rozhodnout pro osobní bankrot

 • Když nevíte, jak z dluhů ven
 • Máte vidinu nového začátku
 • Možnost splatit jen část dluhů
 • Šance věřitelů postupně zaplatit
 • Přestanou narůstat úroky, tedy i dluhy
 • Ochrana před exekutory v průběhu řízení