Finemoney
606 075 705606 075 705

Exekuce

Exekuce spočívá ve vymožení peněžité částky od dlužníka pro věřitele, případně v donucení ke splnění jiné povinnosti.

Jak se exekuci vyhnout?

Klíčem k tomu, jak se vyhnout exekuci, je správná platební morálka. Pokud se ale ocitnete v situaci, kdy nebudete schopni dále splácet své závazky, vždy o tom neprodleně informujte poskytovatele půjčky. Společně pak najdete náhradní řešení, které vám pomůže složité období překlenout.

Jak řešit exekuci, pokud se dozvíte, že na vás byla uvalena?

Pokud vám dluhy přerostly před hlavu, rozhodně ji nestrkejte do písku. Pokud situaci nebudete řešit, dluhy budou dále narůstat. Můžete se obrátit na naše specialisty, kteří vám pomohou exekuce vyřešit. Postarají se také o jednání s finančním úřadem, zdravotní pojišťovnou, správou sociálního zabezpečení a dalšími institucemi. Tak nechte nepříjemné papírování na nás.