Finemoney
606 075 705606 075 705

Co je úroková sazba a jak se počítá?

Úroková sazba nebo také úroková míra je procentuálním číselným označením odměny za to, že vám někdo půjčí peníze. Úrok je vyjádřen procentuálně a nejčastěji v penězích.

V oblasti půjček a úvěrů je úroková sazba tím nejdůležitějším o co se klienti zajímají společně s RPSN. Jak tedy píšeme výše, tak úrok je odměnou pro věřitele za to, že půjčuje peníze klientovi (dlužníkovi). Úroková sazba se nejčastěji odvíjí od míry rizika pro věřitele. Spolehlivý dlužník s nemovitostí, kterou ručí, bude mít logicky nižší úrok než méně spolehlivý dlužník bez historie a pochybným ručením za půjčku.

Úrok se většinou počítá za jeden rok. Pokud si tedy půjčíte 1 000 000 Kč s úrokem 5 %, tak za první rok je celkový úrok 50 000 Kč. Musíte tedy zaplatit 1 050 000 Kč. V případě, že v prvním roce zaplatíte pouze 50 000 Kč, tak jste splatili pouze roční úrok a příští rok na vás čeká opět dluh 1 050 000 Kč s dalším ročním úrokem počítaném z plné dlužné částky. Častou chybou je, že si lidé myslí, že se úrok počítá pouze jednou z půjčené částky.

p. a.  per annum – roční úroková sazba
p. q.  per quartum – čtvrtletní úroková sazba
p. m.  per mensem – měsíční úroková sazba

Podívejte se na naše dlouhodobé podnikatelské půjčky nebo krátkodobý úvěr.