Finemoney
800 555 800 800 555 800

RPSN

RPSN (roční procentní sazba nákladů) je číslo které vyhodnocuje výhodnost nebo nevýhodnost poskytovaného úvěru. Udává procentuální podíl z dlužné částky, který spotřebitel zaplatí poskytovateli úvěru za období jednoho roku na poplatcích a dalšími výdaji spojených s čerpáním úvěru (např. úroky z úvěru). Výše RPSN je proto více vypovídající než samotná úroková sazba bez vyčíslení dalších nákladů.