Finemoney
606 075 705606 075 705

RPSN

RPSN (roční procentní sazba nákladů) je číslo, které vyhodnocuje výhodnost nebo nevýhodnost poskytovaného úvěru. Udává procentuální podíl z dlužné částky, který spotřebitel zaplatí poskytovateli úvěru za období jednoho roku na poplatcích a dalšími výdaji spojených s čerpáním úvěru (např. úroky z úvěru). Výše RPSN je proto více vypovídající než samotná úroková sazba bez vyčíslení dalších nákladů.

U spotřebitelských úvěrů je již od roku 2002 povinnost uvádět RPSN. V případě, že poskytovatel RPSN neuvede, tak je úvěr úročen repo sazbou ČNB, která je pro dlužníka/klienta obvykle výhodnější. RPSN bylo jako povinné zavedené právě proto, aby spotřebitel dokázal jednoduše na jednom čísle posoudit výhodnost daného úvěru či půjčky.

Co je RPSN a proč je důležitější než úroková sazba?

Co je RPSN? Jedná se o roční procentní sazbu nákladů. RPSN je pro klienta mnohem více vypovídající hodnotou než roční úroková sazba. V RPSN je totiž počítáno s celkovým ročním nákladem na úvěr se všemi možnými poplatky. Nejčastější poplatky jsou za uzavření smlouvy, za správu, za vedení účtu, za převod a také například pojištění schopnosti splácet. RPSN tak výrazně koncovému uživateli usnadňuje orientaci ve světě půjček. Navíc RPSN se vždy uvádí za rok, což je také odlišnost od úroku, který může být uváděn měsíčně či půlročně. Co vše je u RPSN již započítáno:

  • Struktura splátek jistiny,
  • úroková sazba,
  • poplatek za posouzení žádosti o půjčku,
  • různé administrativní poplatky,
  • poplatek za uzavření smlouvy,
  • poplatek za vedení úvěrového účtu,
  • poplatek za převod peněz,
  • poplatek za pojištění schopnosti splácet anebo záruka za neschopnost splácet,
  • různé formy provizí bance či nebankovní společnosti.

Výpočet RPSN

Pro výpočet RPSN musíte znát nejen výši úvěru a úrokovou sazbu. Potřebujete také termín poskytnutí úvěru, výši splátek a všech poplatků. Výhodné půjčky mají většinou velmi podobnou roční úrokovou sazbu a RPSN.

Podívejte se také na podnikatelský úvěr nebo krátkodobou půjčku pro podnikatele.